Postadres
Tarbot 42
2986 NB   Ridderkerk

085-1307416

info@kcbk.nl

De meest gestelde vragen

FAQS
Wat is de visie en missie van KCBK?

In de visie van KCBK levert een professionele coaching bij kanker een krachtige bijdrage aan de ontwikkeling van kwaliteit van leven van de mens.

De missie van KCBK is om leidend te zijn in de ontwikkeling van het beroep coach bij kanker en een actieve bijdrage te leveren aan de professionaliteit en deskundigheid van professionele coaching bij kanker in Nederland. Om haar missie te bereiken, zijn deze kernwaarden leidend in het handelen van KCBK:

 • Vertrouwen en transparantie
 • Objectief en deskundig
 • Verbindend en gelijkwaardigheid
Is KCBK een non-profit organisatie?

KCBK is een stichting zonder winstoogmerk.

Wanneer mag iemand zich coach bij kanker noemen?

Coach is geen beschermd beroep, daarom mag iedereen zich coach noemen. En zo mag iedereen zich dus ook coach bij kanker noemen.

Hierin schuilt volgens KCBK ook het gevaar, want hoe gespecialiseerd zijn zij in het vak coaching rondom kanker?

Moet je ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel om je aan te sluiten bij KCBK?

Dit is niet noodzakelijk. We begrijpen dat je je als aspirant lid wellicht eerst wilt oriënteren.

Wat houdt mentorschap voor een Aspirant coach in?

Bij mentorschap gaat het om het praktisch, taakgericht en vakinhoudelijk begeleiden van de Aspirant Coaches door een mentor. Dit traject omvat:

 • 4 gesprekken van 1 uur per jaar (1 per kwartaal) met de mentor.
 • Het maken en bijhouden van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).
 • Begeleiding van de mentor, die bijstuurt, feedback geeft en kritisch met de Aspirant Coach meedenkt om gestelde doelen te behalen
 • Jaarlijks opstellen en bijhouden van het reflectieverslag.

Als Aspirant Coach is het verplicht om samen te werken met een mentor, de kosten hiervoor zijn € 250,00 excl. BTW op jaarbasis. Voor het mentorschap van 4 gesprekken krijg je als aspirant coach 4 studiepunten.

Wat houdt mentorschap voor een Coach bij kanker in?

Bij mentorschap gaat het om het praktisch, taakgericht en vakinhoudelijk begeleiden van de Coach bij kanker door een mentor. Dit traject omvat:

 • 2 gesprekken van 1 uur per jaar (1 per kwartaal) met de mentor.
 • Het maken en bijhouden van een Persoonlijk Ontwikkelingsplan (POP).
 • Begeleiding van de mentor, die bijstuurt, feedback geeft en kritisch met de coach bij kanker meedenkt om gestelde doelen te behalen
 • Jaarlijks opstellen en bijhouden van het reflectieverslag.

Als coach bij kanker is het verplicht om samen te werken met een mentor, de kosten hiervoor zijn € 125,00 excl. BTW op jaarbasis. Voor het mentorschap van 2 gesprekken krijg je als aspirant coach 2 studiepunten.

Wat houdt supervisie voor een Register coach in?

Supervisie is een individueel leerproces, waarbij wordt ingegaan op de persoonlijke leervragen die de Register Coach heeft ten aanzien van het werk (beroepsontwikkeling). De Register Coach die supervisie krijgt, leert het eigen handelen tegen het licht te houden.

Centraal staat de Register Coach met zijn eigen kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in zijn beroepsontwikkeling. Door voortdurend de relatie te onderzoeken tussen denken, voelen, doen en kunnen, ontstaat inzicht in het eigen handelen en in het contact met anderen. De Register Coach formuleert zijn eigen leerdoelen en legt deze vast in het Persoonlijk Ontwikkel Plan (POP). Tijdens de supervisie kan op basis van nieuwe inzichten geëxperimenteerd worden met ander gedrag en vaardigheden. Vanwege het reflectieve karakter op de eigen werksituatie en werkhouding, maakt het reflectieverslag een vast onderdeel uit van supervisie.

Het POP wordt als reflectiemiddel gebruikt, waarin het leerdoel duidelijk wordt omschreven. In het gesprek, is dit format leidend, waarna de verdieping wordt opgezocht door de supervisor.

De kosten voor een supervisie gesprek zijn € 95,00 excl. BTW

Met een supervisiegesprek van 1 uur krijg je 1 studiepunt met een maximum van 4 punten voor een kalenderjaar. De locatie van het gesprek vindt in overleg plaats tussen supervisor en Register Coach. De Register Coach is verantwoordelijk voor het onderhouden van het reflectieverslag. Dit zal in het jaarlijkse evaluatiegesprek met KCBK terugkomen.

Kan KCBK advies geven over coachopleidingen?

Nee dit past niet binnen de visie van onze organisatie

KCBK is een onafhankelijke stichting en wil objectief blijven. Vandaar dat wij geen individuele opleidingsadviezen geven.

Wat zijn de totale kosten voor een Aspirant coach?
1e jaar Studiepunten
Contributie kosten € 295,00
Inschrijfkosten € 30,00
VOG € 41,00
Rondleiding Chemo-  en Radiotherapie € 25,00
Leergang Coach bij kanker € 395,00 4
Workshop: Coachen met Karakter € 150,00 4
Mentoring € 250,00 4
TOTAAL € 1.216,00 12
Vervolgjaar Studiepunten
Contributie kosten € 195,00
workshop: vrije keuze* € 150,00 4
Workshop: vrije keuze* €  95,00 4
Mentoring € 250,00 4
TOTAAL € 690,00 12
*De prijs kan verschillen van € 95,00 tot €175,00
Wat zijn de totale kosten voor een Coach bij kanker?
1e jaar Studiepunten
Contributie kosten € 295,00
Inschrijfkosten € 30,00
VOG € 41,00
Workshop: Coachen met Karakter (deel 2) € 150,00 4
Mentoring € 250,00 2
Workshop* Vrije keuze €   95.00 4
TOTAAL € 861,00 12
Vervolg jaar Studiepunten
Contributie kosten € 195,00
workshop: vrije keuze* €   95,00
Workshop: vrije keuze* €   95,00
Mentoring € 125,00 2
TOTAAL € 795,00 12
*De prijs kan verschillen van € 95,00 tot €175,00
Wat zijn de totale kosten voor een Register coach?
1e jaar Studiepunten
Contributie kosten € 295,00
Inschrijfkosten € 30,00
VOG € 41,00
Workshop – Vrije keuze     € 95.00 4
Workshop – Vrije keuze    € 95,00 4
Ronde tafel – Vrije keuze  € 95,00 2
Rondleiding  € 25,00 2
TOTAAL € 676,00 12
Vervolg jaar Studiepunten
Contributie kosten € 195,00
Rondleiding     € 25,00 2
Workshop – vrije keuze     € 95,00 2
Workshop – vrije keuze € 95,00 4
Workshop – vrije keuze € 95,00 4
TOTAAL € 385,00 12
Wat zijn de tarieven bij aansluiting bij KCBK in een kwartaal?

De contributie is per kalenderjaar. Inschrijving gedurende het kalenderjaar wordt als volgt verrekend:

 • Aanmelden tussen 1 januari en 1 april : € 295,00
 • Aanmelden tussen 1 april en 1 juli : € 221,25
 • Aanmelden tussen 1 juli en 1 oktober : € 147,50
 • Aanmelden tussen 1 oktober en 1 december : € 73,75

Aanmeldingen in de maand december worden per 1 januari verwerkt.

Hoe maak ik een reflectieverslag wat voldoet aan de KCBK eisen?

Reflecteren is bewust nadenken over je eigen handelen om op die manier je professionaliteit te vergroten en aan ons aan te tonen. Dat is dan ook het doel van een reflectieverslag voor KCBK.

Voor het aanmelden als Aspirant coach vragen wij geen werkuren als coach bij kanker, je mag dan de volgende vragen beantwoorden:

 • Wat is jouw motivatie om te werken als coach bij kanker?
 • Wat is jouw visie op coaching bij kanker?
 • Hoe denk je werkuren als coach bij kanker te ontwikkelen?

Voor het aanmelden als Register coach vragen wij minimaal 80 werkuren als coach bij kanker. Graag zien wij dit terugkomen in het verslag.

In het reflectieverslag reflecteer je op je eigen kunde. Je geeft aan wat je hebt geleerd en/of wat je sterke en zwakke kanten zijn. Je kijkt naar je eigen ontwikkeling. Bij een reflectieverslag ga je dieper in op je eigen handelen, zodat je daarvan kunt leren en je professionaliteit kunt vergroten.

Voorbeeld van een indeling voor KCBK reflectieverslag bij aanmelding:

 • Relevante informatie
  • Wat is jouw motivatie om te werken als coach bij kanker?
  • Wat is jouw visie op coaching bij kanker?
  • Hoe pak je een coach traject bij kanker aan?
  • Wat zijn je sterke en ontwikkel punten als coach?
  • Welke relevante opleidingen voor Coach bij Kanker heb je gevolgd (wanneer, diploma ja/nee, etc.)?
 • Overzicht met (totaal) minimaal 80 uur coach bij kanker ervaring. Beschrijf per coachtraject:
  • Wanner vond dit coach traject plaats?
  • Wat was de hulpvraag van de client?
  • Wat was het aantal uren coaching bij dit traject?
  • Wat was de situatie en wat waren de interventies en je activiteiten hierbij?
  • Wat was het resultaat?
  • Wat was het effect van jouw handelen?
  • Wat ging er goed? Wat kan beter of zou je de volgende keer anders doen?
Wordt het lidmaatschap van KCBK automatisch verlengd?

Ja, het lidmaatschap wordt automatisch verlengd.

Indien u uitgeschreven wilt worden uit het KCBK register dient u ons dit separaat kenbaar te maken voor 1 december van het lopende jaar, zodat wij uw registratie kunnen beëindigen per 1 januari van het nieuwe jaar. Als u dit niet doet, bent u de jaarlijkse bijdrage voor het nieuwe jaar alsnog verschuldigd.

Wie vormen het bestuur van Stichting Keurmerk bij Kanker?

Het bestuur van Stichting Keurmerk bij Kanker bestaat uit de volgende personen:

 1. Bestuursvoorzitter – de heer R. Beniers
 2. Secretaris – de heer R. Bauer
 3. Penningmeester – de heer J. Vissenberg
 4. Bestuurslid – vacature

Het bestuur wordt ondersteund door Officemanagers  Kirsten Koelewijn en Jacqueline Visser en Mentor Ruth de Vries

Worden workshops herhaald, bijvoorbeeld in een volgend jaar?

Jaarlijks stellen wij als bestuur het programma vast voor deskundigheidsbevordering. Het kan dan voorkomen dan we ook workshops van het voorgaande jaar weer opnieuw in het programma opnemen als het onderwerp nog past in het programma van het nieuwe jaar. We kunnen dus niet met zekerheid zeggen of een workshop in een volgend jaar nog in het programma zal zitten.

Staat uw vraag er niet tussen?